Vnútorný poriadok

  1. Platnosť cien je na aktuálnu sezónu a právo na zmenu má prevádzkovateľ zverejnením nového cenníka.
  2. Nárok na detský lístok majú deti od 4 do 12 rokov.
  3. Nárok na seniorský lístok majú osoby staršie ako 60 rokov.
  4. Zákazníci zľavnených lístkov musia mať preukaz poistenca pri sebe a na požiadanie sa musia preukázať obsluhe.
  5. Deti do štyroch rokov majú vleky zdarma na základe preukazu poistenca.
  6. Zľava pre školské lyžiarske kurzy, ktoré musia trvať minimálne 3 dni, sa poskytnú v pokladni po predložení zoznamu účastníkov kurzu a mena vedúceho. Kurzy budú po dohode označené.
  7. Zľava pre skupiny je určená pre skupinu, ktorá má 10 a viac účastníkov. Taktiež je potrebné predložiť zoznam a meno vedúceho. Po dohode je možné skupiny označiť.
  8. Pri vyzvaní obsluhou je zákazník – lyžiar povinný sa preukázať platným lístkom a deti aj preukazom poistenca. Lístok musí mať zákazník na viditeľnom mieste.
  9. V prípade zlých poveternostných podmienok nebudú finančné prostriedky vrátené. Čiastočné odškodnenie bude za podmienky ak budú všetky vleky stáť viac ako 2 hodiny.
  10. Lístky platia iba v stredisku „SKITATRY – Tatrasvit“

Comments are closed.